Περιγραφή

Compact ηχεία 2.0 , που τροφοδοτούνται με USB. Δορυφόροι επίπεδης επιφάνειας μαγνητικά θωρακισμένα ενσωματωμένα χειριστήρια ισχύος και έντασης ήχου. Υποδοχή βοηθητικής εισόδου και ακουστικών 3,5 χιλιοστών.