Ψηφιακή Υπογραφή

EΔΔΥ

Υπογράφουμε Ψηφιακά

Συμβατότητα με την νέα ΑΠΕΔ

Τι Είναι η Ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή βασίζεται σε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Η Ψηφιακή Υπογραφή ισοδυναμεί με τη φυσική υπογραφή στον ψηφιακό κόσμο και δίνει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στους ελεύθερους επαγγελματίες την δυνατότητα, να υπογράφουν ψηφιακά τα έγγραφα για τα οποία έχουν αρμοδιότητα έκδοσης και να τα διακινούν ηλεκτρονικά.

Απόκτηση

Εγγραφή

Υπογραφή

0
+
Πωλήσεις
0
+
Εγκαταστάσεις Εξ Αποστάσεως
0
+
Ώρες Τεχνικής Υποστήριξης

Υπογράφεις Ηλεκτρονικά και με Ασφάλεια

Η Ψηφιακή Υπογραφή αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς καθώς αποτελεί το μόνο μέσο για την επικύρωση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων. Στην ουσία η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί το αντίστοιχο της φυσικής υπογραφής στον ψηφιακό κόσμο. Η αναγκαιότητα της απόκτησης ψηφιακής υπογραφής, φαίνεται στο γεγονός πως είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου που διενεργούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων).

Σε ποιούς απευθύνεται?

Η ψηφιακή υπογραφή απευθύνεται σχεδόν σε όλο το φάσμα των επαγγελματικών κατηγοριών όπως Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αγρονόμους, Γεωλόγους, Χαρτογράφους, Πολεοδόμους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους, Εκπαιδευτικούς, δημόσιους υπαλλήλους, Ιατρούς, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Λογιστές, σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έγγραφα, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και σε απλούς πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να υπογράψουν ηλεκτρονικά έγγραφα